UWAGA! Współpracujemy z biurami obrotu nieruchomościami, notariuszami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, oferując najlepsze warunki na rynku!

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska była obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r.Energy efficient construction

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Aktualnie, od 9 marca 2015 roku wszystkie sprzedawane bądź wynajmowane budynki, oraz mieszkania obowiązkowo muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Certyfikat energetyczny to dokument określający m.in. wartość energii niezbędnej do ogrzewania domu, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz wentylacji. Zawarte w świadectwie charakterystyki informacje pozwolą jego właścicielowi lub najemcy określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową i pierwotną. Dzięki temu możliwe jest przybliżone określenie kosztów utrzymania domu związanych z jego zapotrzebowaniem na energię.

Koszt wykonania świadectwa energetycznego jest zależny od powierzchni użytkowej domu, jego bryły i rodzaju źródeł ciepła. W celu ustalenia kosztu za wykonanie usługi zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe ceny świadectw:

Mieszkanie  130 zł brutto

Dom mieszkalny 150 zł brutto

Podane ceny dotyczą zleceń na terenie Rybnika, pozostałe lokalizacje podlegają indywidualnej wycenie.

telefon kontaktowy 500 591 208

 

Aktualne wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych domu, według Warunków Technicznych 2014, oraz zapowiedzi zmian jakie czekają w roku 2017 i 2021.

  U max przed zmianami U max od 2014 roku U max od 2017 roku U max od 2021 roku
Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20
Dach 0,25 0,20 0,18 0,15
Podłoga na gruncie 0,45 0,30 0,30 0,30
Okna elewacyjne 1,70 1.30 1,10 0,90
Okna połaciowe 1,70 1,50 1,30 1,10
Drzwi zewnętrzne 2,60 1,70 1,50 1,30