Audyt energetyczny wykonany według aktualnych norm i rozporządzeń, jest podstawowym dokumentem w przypadku starania się o kredyt, bądź dotację, informuje o tym Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Potrzebują go:

-właściciele budynków – zawiera informacje potrzebne do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,

-instytucji finansowej – dowód, że przedsięwzięcie jest rozsądne, przyniesie efekt ekonomiczny, i nie budzi obaw co do spłaty kredytu.

Premia termomodernizacyjna stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu.

Ceny audytów są zależne od:Construction project overview

-rodzaju obliczeń, stopnia zaawansowania, oraz celu obliczeń,

-zakresu pracy (tylko obliczenia, obliczenia + pomoc w przygotowaniu wniosku, obliczenia + pomoc w przygotowaniu wniosku + ustawianie terminarza robót),

-lokalizacji inwestycji,

Wstępną wycenę otrzymują państwo do 24 godzin, po opisaniu zlecenia w formularzu  kontaktowym dostępnym w zakładce kontakt.

Dla kogo premia i jakie warunki trzeba spełnić ?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
  • lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • lokalnego źródła ciepła.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

  • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków – w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

                                                                                                                                                                                                                    źródło: bgk.com.pl